صبای عجبشیر

اخبار جامع از شهرستان عجبشیر

 رییس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی از ثبت ملی آیین ˈپولکه تولاماخˈ (مشعل گردانی) روستای ˈشیشوانˈ عجبشیر، به عنوان یکی از هفت آیین عاشورایی این استان خبر داد.

به گزارش فرهنگ عجب  شیر به نقل از  ایرنا، ˈتراب محمدیˈ روز یکشنبه افزود: مشعل گردانی این منطقه، آیینی در چارچوب گرامیداشت یاد 72 یار وفادار امام حسین(ع) و خورشید فروزان دشت کربلاست.

وی ادامه داد: براساس این آیین، شب های تاسوعا و عاشورای حسینی در روستای شیشوان، ده ها ˈپولکهˈ آتشین در فضای تاریک شب چرخانده شده و بر ظلمت و تاریکی این شب های غم افزا غلبه می کند.

محمدی، پولکه تولاماخ را از منحصر به فردترین آیین های عزاداری حسینی کشور خواند و یادآوری کرد: پولکه نام نوعی توپ آتشین ساخته شده از پارچه است که آن را با سیمی بسته و پس از نفت اندود کردن، آتش می زنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم روستای شیشوان در شب عاشورا به یاد امام حسین(ع) و قیام آن حضرت، آتش می گردانند، اضافه کرد: کودکان این روستا در شب تاسوعا آیینی به نام ˈکیچیک پولکهˈ(مشعل کوچک) و بزرگترها در شب عاشورا مراسم اصلی را با نام ˈبویوک پولکهˈ(مشعل بزرگ) برگزار می کنند.

محمدی، اظهار کرد: در این آیین یک مشعل اصلی بزرگ در مرکز میدان و در جلوی مسجد اعظم روستا افروخته می شود تا مردم به گرد آن جمع شوند.

وی اضافه کرد: عزاداران مانند وقتی که به زیر علم می روند، یکی یکی به زیر این مشعل رفته و دو نفر دیگر نیز به دنبالش راه می افتند که یکی سطل آب را با خود برده و دیگری آب را از سطل بر می دارد و بر آتش گردان می ریزد تا او را خنک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: بعد از آن که مشعل اصلی در وسط قرار گرفت، مشعل های کوچک دیگری هم که متعلق به محله های دیگر است، از سوی دیگر توسط عزاداران از جلوی مسجد محل به میدان اصلی آورده می شوند.

محمدی افزود: عزاداران این مشعل ها را با زنجیرهای بلندی در دست، با آتش مشعل اصلی روشن کرده و بر سر عزاداران می گردانند.

وی با بیان اینکه در این هنگام گویی بر آسمان روستای شیشوان گوی های آتشین در پرواز است، یادآوری کرد: آتش گردانی اهالی روستای شیشوان به عقیده بسیاری، به نشانه آتش گرفتن خیمه های امام حسین(ع) در شب عاشوراست.

وی، قدمت آیین عزاداری پولکه تولاماخ را طبق شواهد محلی مربوط به دوران صفویه اعلام کرد و ادامه داد: سینه زنی، زنجیرزنی، شاه حسین وای حسین، تزئین اسب امام حسین (ع) و مراسم تعزیه امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل از دیگر آیین های سنت


به گزارش فرهنگ عجب  شیر به نقل از  ایرنا، ˈتراب محمدیˈ روز یکشنبه افزود: مشعل گردانی این منطقه، آیینی در چارچوب گرامیداشت یاد 72 یار وفادار امام حسین(ع) و خورشید فروزان دشت کربلاست.

وی ادامه داد: براساس این آیین، شب های تاسوعا و عاشورای حسینی در روستای شیشوان، ده ها ˈپولکهˈ آتشین در فضای تاریک شب چرخانده شده و بر ظلمت و تاریکی این شب های غم افزا غلبه می کند.

محمدی، پولکه تولاماخ را از منحصر به فردترین آیین های عزاداری حسینی کشور خواند و یادآوری کرد: پولکه نام نوعی توپ آتشین ساخته شده از پارچه است که آن را با سیمی بسته و پس از نفت اندود کردن، آتش می زنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم روستای شیشوان در شب عاشورا به یاد امام حسین(ع) و قیام آن حضرت، آتش می گردانند، اضافه کرد: کودکان این روستا در شب تاسوعا آیینی به نام ˈکیچیک پولکهˈ(مشعل کوچک) و بزرگترها در شب عاشورا مراسم اصلی را با نام ˈبویوک پولکهˈ(مشعل بزرگ) برگزار می کنند.

محمدی، اظهار کرد: در این آیین یک مشعل اصلی بزرگ در مرکز میدان و در جلوی مسجد اعظم روستا افروخته می شود تا مردم به گرد آن جمع شوند.

وی اضافه کرد: عزاداران مانند وقتی که به زیر علم می روند، یکی یکی به زیر این مشعل رفته و دو نفر دیگر نیز به دنبالش راه می افتند که یکی سطل آب را با خود برده و دیگری آب را از سطل بر می دارد و بر آتش گردان می ریزد تا او را خنک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: بعد از آن که مشعل اصلی در وسط قرار گرفت، مشعل های کوچک دیگری هم که متعلق به محله های دیگر است، از سوی دیگر توسط عزاداران از جلوی مسجد محل به میدان اصلی آورده می شوند.

محمدی افزود: عزاداران این مشعل ها را با زنجیرهای بلندی در دست، با آتش مشعل اصلی روشن کرده و بر سر عزاداران می گردانند.

وی با بیان اینکه در این هنگام گویی بر آسمان روستای شیشوان گوی های آتشین در پرواز است، یادآوری کرد: آتش گردانی اهالی روستای شیشوان به عقیده بسیاری، به نشانه آتش گرفتن خیمه های امام حسین(ع) در شب عاشوراست.

وی، قدمت آیین عزاداری پولکه تولاماخ را طبق شواهد محلی مربوط به دوران صفویه اعلام کرد و ادامه داد: سینه زنی، زنجیرزنی، شاه حسین وای حسین، تزئین اسب امام حسین (ع) و مراسم تعزیه امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل از دیگر آیین های سنت


به گزارش فرهنگ عجب  شیر به نقل از  ایرنا، ˈتراب محمدیˈ روز یکشنبه افزود: مشعل گردانی این منطقه، آیینی در چارچوب گرامیداشت یاد 72 یار وفادار امام حسین(ع) و خورشید فروزان دشت کربلاست.

وی ادامه داد: براساس این آیین، شب های تاسوعا و عاشورای حسینی در روستای شیشوان، ده ها ˈپولکهˈ آتشین در فضای تاریک شب چرخانده شده و بر ظلمت و تاریکی این شب های غم افزا غلبه می کند.

محمدی، پولکه تولاماخ را از منحصر به فردترین آیین های عزاداری حسینی کشور خواند و یادآوری کرد: پولکه نام نوعی توپ آتشین ساخته شده از پارچه است که آن را با سیمی بسته و پس از نفت اندود کردن، آتش می زنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم روستای شیشوان در شب عاشورا به یاد امام حسین(ع) و قیام آن حضرت، آتش می گردانند، اضافه کرد: کودکان این روستا در شب تاسوعا آیینی به نام ˈکیچیک پولکهˈ(مشعل کوچک) و بزرگترها در شب عاشورا مراسم اصلی را با نام ˈبویوک پولکهˈ(مشعل بزرگ) برگزار می کنند.

محمدی، اظهار کرد: در این آیین یک مشعل اصلی بزرگ در مرکز میدان و در جلوی مسجد اعظم روستا افروخته می شود تا مردم به گرد آن جمع شوند.

وی اضافه کرد: عزاداران مانند وقتی که به زیر علم می روند، یکی یکی به زیر این مشعل رفته و دو نفر دیگر نیز به دنبالش راه می افتند که یکی سطل آب را با خود برده و دیگری آب را از سطل بر می دارد و بر آتش گردان می ریزد تا او را خنک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: بعد از آن که مشعل اصلی در وسط قرار گرفت، مشعل های کوچک دیگری هم که متعلق به محله های دیگر است، از سوی دیگر توسط عزاداران از جلوی مسجد محل به میدان اصلی آورده می شوند.

محمدی افزود: عزاداران این مشعل ها را با زنجیرهای بلندی در دست، با آتش مشعل اصلی روشن کرده و بر سر عزاداران می گردانند.

وی با بیان اینکه در این هنگام گویی بر آسمان روستای شیشوان گوی های آتشین در پرواز است، یادآوری کرد: آتش گردانی اهالی روستای شیشوان به عقیده بسیاری، به نشانه آتش گرفتن خیمه های امام حسین(ع) در شب عاشوراست.

وی، قدمت آیین عزاداری پولکه تولاماخ را طبق شواهد محلی مربوط به دوران صفویه اعلام کرد و ادامه داد: سینه زنی، زنجیرزنی، شاه حسین وای حسین، تزئین اسب امام حسین (ع) و مراسم تعزیه امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل از دیگر آیین های سنت


ajabshir


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic