کمسیون شوراهای مجلس- اخبار انتخابات شهرستان مراغه - تشکیل حوزه جدید و الحاق اذرشهر به حوزه انتخابی مراغه و عجبشیر: بر اساس این  گزارش تصمیم گرفته شد که حوزه های انتخابیه اذرشهر و تبریز و هریس و اهر از هم جدا شده و هریس به  حوزه انتخابی تبریز الحاق و آذرشهر به حوزه انتخابی مراغه  و عجبشیر افزوده شود و بر همین اساس یک نماینده به این حوزه افزوده شود و حوزه های انتخابی جدید مراغه و آذرشهر و عجبشیر در مجموع 2 نماینده دارا باشند.
مصوبه امروز کمیسیون شوراهای مجلس، جهت تایید نهایی و ابلاغ به دولت باید در صحن علنی مجلس نیز طرح شده و به تصویب اکثریت نمایندگان برسد.