هنرستان فنی و حرفه ای عجب شیر نیاز به بازسازی  دارند


 فرماندار عجبشیر خواستار تخریب و بازسازی هنرستان فنی وحرفه ای در این شهرستان شد و گفت: ساختمان این هنرستان وضعیت مناسبی ندارد و این مساله نگران كننده است.

به گزارش فرهنگ عجب شیر ، 'اژدر علمی' روز سه شنبه در شورای آموزش و پرورش این شهرستان افزود: آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی در تامین نیروی انسانی كارآمد و متخصص دارد به همین دلیل توسعه این مراكز باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین گفت: نظام آموزشی كشور بالا‌ترین تاثیر‌گذاری را در میان افراد جامعه دارد و معلمان و مدیران دوره ابتدایی باید براساس سند تحول بنیادین در سامانه آموزشی گام بردارند.

علمی با اشاره به اینكه روز معلم فرصتی برای پاسداشت خدمات معلمان است، ادامه داد: خدمات معلمان آنقدر زیاد است كه شاید نتوان در این ایام از نقش تاثیرگذار آنان تجلیل كرد.

وی بر لزوم مشاركت تمام دستگاه ها به ویژه ادارات عضو شورای آموزش و پرورش برای برگزاری باشكوه هفته معلم تاكید كرد و گفت: تجلیل از مقام معلم منحصر به اداره آموزش و پرورش نیست.