1:عكسهای از طبیعت عجبشیر

2:عكسهای از پیرترین دانشجوی ایران

3:قلعه‌ ضحاك‌ (داش‌ قلعه عجب‌شیر)

4:جوان قلعه اورارتویی عجبشیر درفهرست آثار ملی ثبت شد

5:نماینده عجبشیر در مجلس گفت: دهیاران مشکلات مربوط به روستاها را مرتفع کنند

6:نماینده عجبشیر: بخش کشاورزی و گردشگری اولویت کاری مجلس است

7:حمام تاریخی نوبهار عجبشیر زیبایی گذشته خود را بازمی یابد

8: بی سوادی در 17روستای عجبشیر ریشه کن شد

9: 1500000 مترمربع از دریاچه ارومیه شوره‌زار شد

10:حمام لجن درمانی در دریاچه ارومیه

11:دلایل خشك شدن دریاچه ارومیه

12:نقشه هوای شهرستان عجبشیر

13: رهاسازی 100 هزار بچه ماهی در سد قلعه چای شهرستان عجب شیر

3614 تن گوشت و مرغ منجمد درعجب شیر توزیع شد